TIN TỨC & SỰ KIỆN

Quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông giao cho ai?

08/07/2020

Liên quan đến Khu đô thị sáng tạo phía Đông, TP.HCM đã có phương án lập quy hoạch 1/2.000. Theo đó, việc quy hoạch tổng thể sẽ không được giao các doanh nghiệp, tổ chức tư nhân thực hiện.

TP.HCM không để tư nhân lập quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông
TP.HCM không để tư nhân lập quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với 3 khu vực trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM, TP.HCM sẽ lập quy hoạch tổng thể, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để kêu gọi đầu tư. Thành phố sẽ không giao cho doanh nghiệp hay tư nhân tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao.

Thứ nhất là khu vực Linh Trung có diện tích điều chỉnh khoảng 28ha, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Dự kiến, sau khi điều chỉnh, khu vực này có thể hình thành một trung tâm đổi mới và khởi nghiệp theo hướng sử dụng hỗn hợp mạnh mẽ.

Thứ hai là khu Tam Đa – Trung tâm Công nghệ sinh thái với diện tích 25ha thuộc phường Trường Thạnh, quận 9. Dự kiến, khu vực này sẽ tạo cơ hội phát triển cho toàn khu vực.

Thứ ba là khu Trường Thọ – Đô thị tương lai với diện tích khoảng 8ha thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Hiện trạng khu đất là nhà máy thép Thủ Đức đang hoạt động.

TP.HCM-sẽ-lập-quy-hoạch-tổng-thể,-điều-chỉnh-quy-hoạch
TP.HCM-sẽ-lập-quy-hoạch-tổng-thể,-điều-chỉnh-quy-hoạch-khu-đô-thị-phía-đông

Sở Kế hoạch Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND các quận 2, 9, Thủ Đức và các đơn vị liên quan rà soát các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thời gian qua, xem có dự án nào thỏa mãn tiêu chí được đầu tư trong khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM để tiến hành kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, khởi nghiệp sáng tạo sẽ được ưu tiên.

Sở Kế hoạch Đầu tư cùng đơn vị liên quan tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào khu đô thị phía Đông nhằm quảng bá hình ảnh khu đô thị, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào khu vực này.

Trước đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với 3 khu vực thuộc phía Đông thành phố.

 

Rate this post
0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG