TIN TỨC & SỰ KIỆN

Công nhân có nhiều cơ hội sở hữu nhà ở xã hội

15/03/2018

Theo Luật Nhà ở 2014, doanh nghiệp (DN) tham gia xây dựng nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

nha-o-xa-hoi

Phản hồi nguyện vọng của đoàn viên về chính sách an cư cho công nhân (CN), đặc biệt là CN các KCX-HCN, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết Luật Nhà ở 2014 được ban hành có một số điểm mới, tạo thuận lợi cho người lao động (NLĐ) có điều kiện sở hữu nhà.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Luật Nhà ở 2014 (ban hành ngày 25-11-2014) đã chỉnh lý, hoàn thiện những bất cập tạo cơ sở pháp lý điều chỉnh toàn diện các vấn đề về nhà ở hiện nay. Theo đó, ngoài quy định đối tượng sở hữu nhà rộng hơn (các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động, sinh sống hợp pháp ở Việt Nam), Luật Nhà ở 2014 còn quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đa dạng hơn, trong đó hướng đến đối tượng là người có thu nhập thấp, chưa có chỗ ở như NLĐ đang làm việc tại các DN trong và ngoài khu công nghiệp (Điều 49).

nha-o-xa-hoi

Theo Khoản 2, Điều 16 (xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở), tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ. Đối với các loại đô thị còn lại, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để yêu cầu chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Điều 58 Luật Nhà ở quy định rõ những ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội. Theo đó, DN, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được hưởng các ưu đãi sau đây: được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán.

Bên cạnh đó, DN còn được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán. DN đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cũng được UBND cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này;

Những điều khoản mới đã khẳng định sự thông thoáng của Luật Nhà ở 2014 và điều này thực sự có lợi cho NLĐ, đặc biệt là CN có thu nhập thấp mong muốn sở hữu một căn nhà. Vấn đề còn lại là sự linh động của chính quyền các cấp khi triển khai Luật Nhà ở 2014 nhằm góp phần giúp CN đang làm việc tại các khu công nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội, từ đó an tâm gắn bó lâu dài với TP HCM.

Theo K.An

Người lao động

5/5 - (1 vote)
0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG