TIN TỨC & SỰ KIỆN

TP.HCM: Công bố 52 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

04/05/2018

Cong-bo-thu-tuc-dat-dai

 

UBND TP.HCM vừa quyết định công bố 52 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong đó có 19 thủ tục áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và 33 thủ tục áp dụng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cong-bo-thu-tuc-dat-dai

Cong-bo-thu-tuc-dat-dai Cong-bo-thu-tuc-dat-dai Cong-bo-thu-tuc-dat-dai Cong-bo-thu-tuc-dat-dai Cong-bo-thu-tuc-dat-dai

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG