TIN TỨC & SỰ KIỆN

Doanh nghiệp Trung ương nào lương cao nhất?

28/11/2017

Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính trong khối doanh nghiệp Trung ương đều có mức lương trên 10 triệu đồng/người/tháng. Mức lương cao nhất thuộc về khối ngân hàng, tài chính, và ở chiều ngược lại là các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp.

doanh-nghiep-trung-uong-luong-cao-nhat

Theo Linh Anh – Luân Dũng (Tiền phong)

Infographics khác

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG